Tangata whenua resources

A9RB739.jpg

Ko te tangata whenua o ia takiwā nga tangata whai mana ki te whenua e nohohia e ratou me nga iwi, hapū, whānau, ahi kā ranei i roto i nga whakapapa e hono atu ana ki taua whenua me ona taonga katoa.

The tangata whenua of the District are those people who have mana whenua over the land, based on the continuous occupation of an area by the relevant iwi/hapū/whānau/ (including ahi-kā) and their genealogical ties to land and all natural resources.

The following pages provide information on a range of matters relevant to all those interested in the context of tangata whenua in our district.

 

Last updated 18 February 2021