Kaikohe Refuse Transfer Station

Kaikohe Refuse Transfer Station Dec 2021.jpg

Site class: 1

 

Location

79 Station Road, Kaikohe 0474  View Map

Google Map